>> AMBULIX  > Det "stjålene" mærke

Det "stjålene" mærke

Ambulix i Sorø ved Henrik Hackel (Henrik Henriksen) har varemærkeregistreret
Flyvestation Værløses, Brand- og Redningstjenestes
mærke uden tilladelse fra designeren.
se beskrivelsen nedenfor.

 
Brand- og Redningstjenesten
Flyvestation Værløse.
Mærket blev ”godkendt” til bæring af daværende leder
af   Brand- og Redningstjenesten Aa. E. Johansen i 1961
fra 1961 – 1967 med krone over skjoldet.

Motiv: 
En skjoldlagt svævende sort rovfugl over ”den røde hane”
Symbolik:
Ved mærkets udarbejdelse var tjenestens primære
opgaver brandslukning og redning, man valgte som
symbol for denne virksomhed en rød hane  hvor over en svævende rovfugl. Den røde hane har gennem tiderne været symbolet på ildebrand (Den røde hane galer). Den sorte svævende rovfugl symboliserer med sine udslået vinger Flyvevåbnet.
Båret af tjenestegørende personel ved tjenesten.
Varianter:
A. udført som transfer (Decal)
påsat tjenestens køretøjer.
B. udført i størrelsen 54 x 62 mm i stof                      og bæres på venstre overærme af 
øvelsesuniform M/66 og sweater M/79 uden krone.
C. udført i størrelsen 195 x 222 mm i stoftryk på 
T-shirt og indkøbstasker.
Valgsprog: IGNIS ET AQUA
 
Stifteren af firmaet IGNIS ET AQUA ApS
Steen Jensen
var ansat sammen med Poul Klamer, designeren af ovenstående mærket på Flyvestation
Værløse i Brand- og Redningstjenesten (BOR).
Da Flyvevåbnet forbød brugen af mærker der ikke var heraldiske korrekte fik Steen Jensen tilladelse til at
bruge mærket af designeren som på daværende
tidspunkt var Steen Jensens vagtholdsleder.
 
Hvilket igen viser gentagende chikane af:
IGNIS ET AQUA fra
Henrik Hackel (Henrik Henriksen)
Castelborg Brandvæsen ApS,
AMBULIX  
 
< Gå til toppen >
Copyright © Ignis Et Aqua ApS 2005 | Powered by CMSimple