>> AMBULIX  > Ambulanceinspektør

Ambulanceinspektør

Henrik Henriksen Hackel

Chikane og stalking siden 21-03-2008 på 10'ende år i år.
Dels af den tidligere direktør Steen Jensen
og dels af firmaet Ignis Et Aqua ApSFoto igen Steen Jensen,
Her er bevis på vort tidligere samarbejde.


Det skal endog nævnes at Steen Jensen har lavet logoet til
AMBULIX, og at Henrik Henriksen Hackel Har varemærke
registreret logoet uden at betale for DESIGNERRETTEN.

Her har vi en mand som bruger al sin tid på chikane, 
Det må være frygteligt, at have det som det fremgår
af nedenstående, vi tror han sover rigtigt dårligt.

 
På denne hjemmeside vil vi offentliggøre alt hvad
Henrik Henriksen Hackel har indsendt af chikane og
urigtigheder om
Steen Jensen og firmaet Ignis Et Aqua ApS

Henrik Henriksen Hackel
 har nu skiftet Ambulix ud med

CASTLEBORG BRANDVÆSEN ApS

CVR-nummer:  34802092
Adresse: Storegaden 25
Postnummer og by: 
4180 Sorø
Startdato
15-11-2012
Virksomhedsform:  Anpartsselskab
Som det ses er firmaet Castleborg Brandvæsen ApS
startet 15-11-2012.

Samarbejdet med det tidligere Ambulix ApS
og Ignis Et Aqua ApS - Brand & Redning
sluttede 21-03-2008

Det skal her bemærkes, at Henrik Henriksen Hackel aldrig
har betalt vort tilgodehavende fra Race X
på Flyvestation Vandel

Foto igen Steen Jensen
Her ses Mr. Hackel ved sin tudekasse til Race X

Foto igen Steen Jensen
Vi deltog med en Indsatsledervogn Ford Escort og
en hjælpesprøjte på Mercedes Unimog chassis 
den blev senere blev overtaget af Ambulix

Den tidligere chef Steen Jensen har aldrig handlet
eller kunne drømme om at have noget at gøre med
en mand der lige siden 21-03-2008 har storket og ydet
chikane mod os og Steen Jensen og som beskrevet ikke har
betalt sine regninger til Ignis Et Aqua ApS.

Alligevel har
Henrik Henriksen Hackel sendt et inkasso
gennem et advokat firma, på en regning.
MEN!!!!!!!

Lidt retfærdighed er der da tilstede i Retten

Samtidig havde Henrik Hackel Henriksen anlagt sag mod et firma
som aldrig har samarbejdet med ham på nogen planer
overhovedet nemlig Skilte og Reklame ApS.

 

 I følge Steen Jensen har han aldrig har modtaget
faktura, ej  heller rykkere.
Første gang vi ser en faktura på inkassosagen er
20-01-2017 og selve fakturaen er dateret 11-09-2016.
Det undre os hvilket postvæsen der er brugt?
Samtidig mener vi, at det måske er den dårligste advokatskik, at man skal udsætte replik 2 gange,
måske har man ikke fået fakturaen før eller har den overhovedet været skrevet!!!!!!!


Her viser vi hvad Steen Jensen bliver udsat privat i sin pensionisttilværelse.

 
Krav af 4 oktober 2016, hvilket fantasifuld påkrav
har han nu fundet på???? og FOR HVAD

Joe, En anmeldelse til sundhedsstyrelsen over at

Henrik Hackel Henriksen kører med uprofessionelt
personel på sine ambulancer, nemlig sygeplejersker.
De er ikke professionelt mandskab på en ambulance.

Uddrag af Ambulance bekendtgørelsen

§ 4. Den grundlæggende uddannelse til ambulanceassistent skal omfatte mindst
6 måneders teoretiske kurser med sundhedsfagligt indhold, 4 måneders praktik, jf.
stk. 4, samt 2 måneders ambulancepraktik.
Stk. 2. Uddannelsen skal sætte den pågældende i stand til at assistere
ambulancebehandlere og ambulancebehandlere med særlig kompetence
(paramedicinere).

§ 5. Uddannelse til ambulancebehandler forudsætter gennemført uddannelse til ambulanceassistent, jf. § 4, tilsvarende uddannelse
eller grundlæggende uddannelse efter tidligere gældende u
ddannelsesregler, samt virke som ambulanceassistent i mindst
1,5 år. Uddannelsen har en varighed af mindst 5 uger, og omfatter
teoretisk og praktisk uddannelse på en uddannelsesinstitution,
jf. § 8, sygehuspraktik, færdigheds- og simulationstræning og ambulancepraktik.

§ 6. Uddannelse til ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) forudsætter gennemført uddannelse til ambulancebehandler, jf. § 5, eller tilsvarende uddannelse og virke
som ambulancebehandler i mindst 3 år. Uddannelsen har en
varighed af mindst 5 uger, og omfatter teoretisk og praktisk
uddannelse på uddannelsesinstitution, jf. § 8, sygehuspraktik,
færdigheds- og simulationstræning og praktik med akutlægebil
eller lignende lægefaglig supervision.

§ 7. Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere regler for uddannelsen til
ambulancebehandler og ambulancebehandler med særlig kompetence
(paramediciner), herunder adgangskrav og krav til tilsvarende
uddannelse efter § 5, stk. 1, og § 6, stk.
 

ALTSÅ INGEN SYGEPLEJERSKER EJ
HELLER ANÆSTESI SYGEPLEJERSKER

må køre som behandler eller paramediciner på
AMBULANCERNE som personel.


 

 
Krav af 7 oktober 2016 igen for hvad, samarbejdet
ophørte 21.marts 2008.

 
så blev pensionisten sgu smidt i RKISteen Jensen har skrevet til retten på
Frederiksberg

"Jeg har aldrig modtaget hverken faktura eller
rykker af nogen art fra rekvirenten, det eneste
jeg har modtaget er et inkassobrev fra
Dreist advokater.

I øvrigt er jeg fuldkommen uforstående overfor,
at der skulle være et krav, da jeg hverken har
købt eller modtaget noget fra rekvirenten, derfor
er jeg også fuldkommen uforstående overfor
hvordan et advokatfirma har kunnet tage det
påstået krav til
inkasso, jf. reglerne for god advokat- og
inkassoskik. Såfremt rekvirenten, som angivet
i betalingskravet, fastholder at indlede civil sag,
må rekvirenten / Sagsøger indsende processkrift
med redegørelse for hvilke fantasifuldt krav der
påberåbes.

Sagen må efter min opfattelse udspringe af
rekvirentens  / sagsøgers ønske om at chikanere
mig, hvilket han i øvrigt har gjort igennem en l
ængere årrække.

Afslutningsvis vil jeg opfordre
rekvirentens / sagsøgers advokat Mette Hoeck,
til at medvirke til at Rettens tid ikke spildes
på meningsløse chikanerier.

Nærværende skrivelse er også fremsendt til
modparten.

med venlig hilsen
Steen Jensen  

Nu kan det være nok med chikane
nu bliver det for
meget

 

Her er sandsynligvis en af årsagerne til
hr. Henrik Hackle Henriksens opførsel over for
firmaet IGNIS ET AQUA ApS. Dels Firmaets
udrykningstilladelse og hans konkurser.

Foto: Google

Når man "måske" er en dårlig forretningsmand
og ikke kan få forretningen til at køre.
Samtidig hans elendige gæld i sit hus.
Det er selvfølgelig et gæt, men resten kan læses
i tingbogen som nedenstående er hentet fra.


.Ejendomsværdi 1.300.000,00 kr


med en ejendomsværdi på 1,3 mil, ser vi her at
firmaer efter hans mange konkurser har udlæg i
Henrik Hackel Henriksens hus


lægger man tallene sammen sammen kan man måske forstå hvorfor han er så nederdrægtig over for vores tidligere chef Steen Jensen.


Henrik Hackel Henriksen skylder 2.116.519,00 kr.
trækker man ejendomsvurderingen fra er hans gæld
i huset på 816.519,00 kr. er han jo stavnsbundet.
Det er vel det der hedder "teknisk insolvent"


Foto: Google

Han er allerede fået et øgenavn "OBERSTEN" 


Foto igen Steen Jensen

Nedenfor får Steen Jensen en meget flot anbefaling
som god ambulancemand. Hvilket beviser misundelsen
hos Henrik Hackel Henriksen.
Det ses tydeligt i hans regnskab for 2015


Meget, meget fin anbefaling fra
Henrik Henriksen Hackel, Ambulix
Så er det lidt uforståeligt at man nu skal svines til
igennem 10 år.

Han påstod i retten at han aldrig har
skrevet en sådan til Steen Jensen
og at der var begået dokumentfalsk, det er
fandeme en grov beskyldning, Oberst


Her bestilles skilte med både vort og
Henrik Hackel Henriksens, Ambulix firmaer

Årsagen til Henrik Hackels Henriksens
Chikane, er her Ignis Et Aqua ApS fik sin egen udrykningstilladelse:


Den 27 april 2007 fik Ignis Et Aqua sin egen udrykningstilladelse.


Foto igen Steen Jensen

Bemærk hvem der står som bruger og hvem der er ejer.
Dette er vores sprøjte Mercedes 1113.

Problemet med H.H.H. er at han ikke længere
havde magt over Steen Jensen og Ignis Et Aqua

 Så startede balladen fremover er det kun chikane
af Steen Jensens person.
som har stået på fra 21-3-2008 altså i 10 år,
bemærk datoerne.


21 marts 2008, sikke noget sludder at skrive
Henrik Hackel Henriksen.

Tænk! at man kan få en advokat til at skrive og
forlange, at der skal skrives noget sådan på en hjemmeside. Det vil svare til at man ved en
skilsmisse skal fortælle på døren hvem der har
ligget under en. Det er sgu langt ude 
Henrik Hackel Henriksen


Her har vi den 7 september 2009 en af 9
politianmeldelser fra "OBERSTEN"

Her er han sur over at Steen Jensen har fået udrykningstilladelse
Henrik Hackel Henriksen, AMBULIX


Den 27 juni 2011 har
Henrik Hackel Henriksen Ambulix
bag ryggen på Ignis Et Aqua ApS 
varemærkeregistreret logoet fra Brand og redningstjenesten flyvestation Værløse, som
Steen Jensen havde fået af designeren selv
Seniorsergent P. Klamer,
han var ansat på brandstationen på
Flyvestation Værløse

Personlig forfølgelse af 
Steen Jensen
fra Henrik Hackel Henriksen


Her ses hvad Henrik Hackel Henriksen kan se helt
i Sorø han er en meget dygtig mand.
Til Politiet skriver han at Steen Jensen ikke er
uddannet ambulancemand men kun førstehjælper. 
Steen Jensen har sgu kørt mere ambulance
en denne taxichauffør nogensinde kommer til.

 
Henrik har ALDRIG kørt akutambulance for
nogen beredskaber eller Falck. Steen har ført sin uddannelse videre til Ambulanceassistent.


Her blander Henrik Hackel Henriksen æbler og
pærer sammen han mener at sundhedsstyrelsen
har med trafik og kørekort at gøre.

Steen Jensen
blev IKKE fyret fra Brandvæsenet
for så kunne han ikke få de uddannelser som
holdleder og Indsatsleder og være i andre brandvæsener, hans uvidenhed meget strækker
for langt og går for vidt.


Når firmaets IEA ambulance holdt på motorbaner har vi aldrig kørt fra stedet vi har altid tilkaldt en regionsambulance.
Modsat Hr. Henrik Henriksen Hackel som kører alt
med udrykning, det har vi på film og beviser nok på. 


Igen en politianmeldelse som stort set ikke har noget
med sagen at gøre 29 juli 2014Nå, når det ikke går må vi prøve noget nyt 
Henrik Hackel Henriksen 11-09-2015 prøver vi
en ny tilsvining
 


Her er den seneste Politianmeldelse,
Henrik Hackel Henriksen, kender ikke engang færdselslovens bekendtgørelser. lidt skræmmende
når han er Taxichauffør

Så blev firmaet lige anmeldt til skat af
Henrik Henriksen Hackel, Ambulix 

Her nedenfor er
Ambulix, Henriks Hackel Henriksens
seneste udspil til Sundhedsstyrelsen hvilket viser,
at manden ikke kan andet end udøve chikane.

 IGNIS ET AQUA ApS henter afdøde FJOLS, så
Steen Jensen er den eneste i verden der kan slå mennesker ihjel 2 gange det er meget, meget flot.
Henriksen Hackel Henrik, du har kontakt med
læger tal med nogle af dem for din egen skyld!


 

Med venlig hilsen / With kind regards / Mit freundlichen Grüssen / Inussiamersumik inuulluarit
AMBULIX  ApS
Box 112 - DK 4180 Sorø
Vagt Tlf. +45 70 230 911
Adm Tlf. +45 70 230 914

 

http://www.ambulix.dk/
Optaget i Guinness World Records for verdens længste patientoverførsel i en ambulance læs mere på
http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/longest-ambulance-ride-with-a-patient

    
 Der kommer meget mere han har også sendt mails til Sundhedsstyrelsen
 

 Der kommer meget
Ambulix AMBULANCE AF 33 457 kører uden
forsikring det fremgår af nummerplade.net så er
det jo godt han kan grundløst klage over vort
Firma til Sundhedsstyrelsen.
 

Kære Henrik Henriksen Hackel eller hvad du nu
kalder dig.
Prøv nu at opføre dig ordentlig og anmeld dine ting de rigtige steder hvis du ikke har andet at lave.

For fremover vil Steen Jensen anmelde dig fordi
Hr. Henrik Hackel Henriksen kører ulovligt
med sygeplejersker. Det har vi også masser af dokumentation på. Det fremgår tydeligt at han
bruger sygeplejersker på sine ambulancer og
det er ulovligt ifølge Sundhedsstyrelsen
se
www.ambulix.dk

Vi har dokumentation på at Henrik Hackel Henriksen
de seneste 17 år har brugt uautoriseret sygeplejersker (hvad ambulancefaget angår) som behandler på ambulancerne.
Det har VI Sundhedsstyrelsens ord på tekst for,
at det er ulovligt.

Da  endelig søger ansættelse i et professionelt ambulancevæsen hvorfor blev
Henrik Henriksen Hackel så fyret fra Bios ambulancetjeneste???????

Var kompetencerne ikke i orden?

Hvis ikke hvordan kan man eje et ambulancefirma
og køre til motorløb???
 


Her et af hans nyeste påfund han gør krav gældende på billeder
han selv har offentliggjort på nettet.

Han skulle have spurgt sine venner på TV2 om han kan skrive
regning FANTASTISK han må sgu kede sig bragt.

som det ses er firmaet startet 15-11-2016 alligevel har
Henrik Henriksen Hackel sendt et inkasso gennem
et advokat firma, på en regning Steen Jensen aldrig
har modtaget ej heller rykkere. Her viser vi hvad
Steen Jensen bliver udsat privat i sin pensionisttilværelse. Nå, når det ikke går må vi prøve noget nyt 
Henrik Hackel Henriksen 11-09-2015 prøver vi
en ny tilsvining
 

 


Her er den seneste Politianmeldelse,
Henrik Hackel Henriksen,
 kender ikke engang færdselslovens bekendtgørelser.

Her er lidt beviser på at Ignis Et Aqua - Brand & Redning og
Ambulix ApS har arbejdet sammen og derfor står vi
uforstående over for denne chikane.


og til DHB 2005  Foto igen Steen Jensen


Foto Steen Jensen, Her ses ambulanceholdet
 
  Foto igen Steen Jensen 
Private Ambulancefirmaer skal kunne straffes for
overtrædelse af regler for motorløb

Foto igen Steen Jensen
I dag stilles der krav om, at der skal være en ambulance
og en læge til stede,  når der afholdes motorløb.
Ofte leveres ambulancen 
af et af de mindre firmaer i
branchen, en der stilles stadig krav om, at
ambulancebekendtgørelsens regler overholdes. 
Fremover vil ambulancefirmaerne kunne straffes,
hvis mandskabet  f.eks. ikke har den krævede
uddannelse.

Reglerne om motorløb findes i en særlig bekendtgørelse, og
 i dag fremgår det af bekendtgørelsen, at der skal være en
ambulance 
og en læge til stede,  når der afholds motorløb
med offentlig adgang. Det fremgår også, at
ambulancen –
og ambulancens mandskab –  skal leve op til samme krav
som regionernes ambulancer, 
både i forhold til udstyr og
uddannelse. I en ny ændringsbekendtgørelse, som
Færdselsstyrelsen  
har sendt i høring
sker der en
præcisering og skærpelse af reglerne.
 
Kan straffes med bøde
Fremover vil det udtrykkeligt fremgå af bekendtgørelsen, at
det er ambulancefirmaet, som er ansvarlig for,
at ambulancemandskabet forud for løbets afholdelse gør sig
bekendt med den pågældende regions
visitationsretningslinjer samt for, at det nærmere samarbejde
er blevet aftalt med regionens præhospitale leder. Som noget
nyt bliver det endvidere i bekendtgørelsen slået fast, 
at
ambulancefirmaet kan straffes med bøde, 
hvis ambulance
og ambulancemandskab ikke lever op til 
kravene
til udstyr og uddannelse.
Desuden vil ambulancefirmaet kunne straffes, hvis det ikke
har sikret,
at  mandskabet kender visitationsretningslinjerne
og at der er truffet aftale med den præhospitale leder.
 
Ændringsbekendtgørelsen er i høring frem til 18. maj 2018.
Det forventes, at den kan træde i kraft den 1. juli 2018.
 
Glæder du dig ikke til at køre med
professionelt mandskab

OBERST HACKEL

artiklen er hentet den 17 maj 2018 fra Beredskabsinfo

< Gå til toppen >
Copyright © Ignis Et Aqua ApS 2005 | Powered by CMSimple