>> NYE Banditter >  2 Private Ambulancefirmaer

 2 Private Ambulancefirmaer

 

Private ambulancefirmaer skal kunne straffes for overtrædelse
af regler for motorløb

I dag stilles der krav om, at der skal være en ambulance
og en læge til stede, når der afholdes motorløb.
Ofte leveres ambulancen af et af de mindre firmaer i branchen,
men der stilles stadig krav om, at ambulancebekendtgørelsens
regler overholdes. Og fremover vil ambulancefirmaerne kunne
straffes, hvis mandskabet f.eks. ikke har den
krævede uddannelse.

Reglerne om motorløb findes i en særlig bekendtgørelse, og i dag
fremgår det af bekendtgørelsen, at der skal være en ambulance og
en læge til stede, når der afholds motorløb med offentlig adgang.
Det fremgår også, at ambulancen – og ambulancens mandskab –
skal leve op til samme krav som regionernes ambulancer, både i
forhold til udstyr og uddannelse.

I en ny ændringsbekendtgørelse, som Færdselsstyrelsen 
har sendt i høring, sker der en præcisering og skærpelse
af reglerne.

Kan straffes med bøde

Fremover vil det udtrykkeligt fremgå af bekendtgørelsen, at det
er ambulancefirmaet, som er ansvarlig for, at
ambulancemandskabet forud for løbets afholdelse gør sig
bekendt  med den pågældende regions visitationsretningslinjer
samt for, at det nærmere samarbejde er blevet aftalt med
regionens præhospitale leder.

Som noget nyt bliver det endvidere i bekendtgørelsen slået fast,
at ambulancefirmaet kan straffes med bøde, hvis ambulance
og ambulancemandskab ikke lever op til kravene til udstyr og
uddannelse. Desuden vil ambulancefirmaet kunne straffes,
hvis det ikke har sikret, at mandskabet kender
visitationsretningslinjerne og at der er truffet aftale med
den præhospitale leder.

Ændringsbekendtgørelsen er i høring frem til 18. maj 2018.
Det forventes,  at den kan træde i kraft den 1. juli 2018
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

   

 

< Gå til toppen >
Copyright © Ignis Et Aqua ApS 2005 | Powered by CMSimple